Mercedes-Benz

O CharterWay.

O CharterWay

Dopasowane usługi zapewniają przewagę konkurencyjną na trasie i nie tylko:

CharterWay Mercedes-Benz od 1992 roku oferuje usługi finansowo-mobilnościowe. Nasza oferta opiera się na autoryzowanej sieci dealerskiej i serwisowej Mercedes-Benz w Niemczech i innych krajach europejskich.
Mobilność jest jednym z najważniejszych czynników stanowiących o sukcesie na coraz bardziej konkurencyjnym rynku transportu i logistyki. W całym okresie użytkowania pojazdu koszty zakupu stanowią jedynie ułamek całkowitych kosztów eksploatacji. Wiemy o tym, dlatego CharterWay Mercedes-Benz specjalizuje się w efektywnych i ekonomicznych rozwiązaniach mobilnościowych. Opierając się na wieloletnim doświadczeniu i najwyższym profesjonalizmie, oferujemy Państwu produkty, które rozwiązują problemy w zakresie zabezpieczenia od ryzyka, dyspozycyjności pojazdów oraz transparentnej kalkulacji kosztów. Odpowiednie świadczenia dostępne są w całej Europie w trzech różnych liniach produktowych.

Oferujemy naszym klientom trzy linie produktów:

Mercedes-Benz ServiceContracts

oferuje świadczenia przeglądowe, związane ze zużyciem części oraz naprawcze.

CharterWay ServiceLeasing

łączy zalety świadczeń serwisowych oraz leasingu w jednym produkcie i jest znacznie korzystniejszy niż oddzielny zakup zawartych w nim elementów składowych.

CharterWay Rent

CharterWay Rent umożliwia elastyczne, krótkookresowe zwiększenie wydajności transportowej – bez wiązania kapitału i bez ryzyka.

W ramach tych linii produktowych dostępne są produkty z dodatkowymi opcjami, zróżnicowane według zakresu świadczeń. Odpowiadają one coraz większym wymaganiom rynku i gwarantują skrojone na miarę, indywidualne rozwiązania dla Państwa biznesu.