Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Warszawa wspiera seniorów

18.06.2020

Dołączyliśmy do pomocy w Projekcie Wsparcia Seniorów, którzy mogą nieodpłatnie skorzystać z 3- i 2-miesięcznej terapii treningowej prowadzonej na urządzeniach systemu David i platformie statyczno-dynamicznej Huber360.
Na 4 miesiące udostępniliśmy Fundacji Happy Senior Mercedes-Benz Vito Tourer, który będzie podwoził podopiecznych do Instytutu Zdrowego Kręgosłupa SPINETICS w Warszawie.
Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na strnoie internetowej fundacji http://happysenior.org.pl oraz pod numerem telefonu 533 800 813.