Mercedes-Benz

Strategia podatkowa Mercedes-Benz Warszawa

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, od 2020 podatnicy są zobowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji rocznej o realizowanej strategii podatkowej. Jest to zestaw informacji opisujący działania firmy mające wpływ na zobowiązania podatkowe. Obowiązek ten dotyczy również naszej firmy. W pliku PDF udostępnionym do pobrania poniżej znajdziesz informację o strategii podatkowej przyjętej w spółce Mercedes-Benz Warszawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok 2020.